About Tavush

Tavush region of the Republic of Armenia is located in the north-eastern part of the territory of the Republic of Armenia. It includes the regions of Ijjan, Dilijan, Noyemberyan, and Berd (Shamshadin). The region borders Georgia to the north and Azerbaijan to the east.
The region has about 350 km of interstate border, of which 300 km is with the Republic of Azerbaijan and 50 km with Georgia.
The region has 5 urban (Ijevan, Dilijan, Noyemberyan, Berd, Ayrum) և 57 rural communities. 46 of the communities were recognized as a border by the RA Government Decision No. 713 of 17.11.1998.
The territory of Tavush region of the Republic of Armenia is extremely rich in historical and cultural structures: monasteries, fortresses, khachkars, bridges, tombs, monuments, and fountains. Goshavank, Haghartsin, and Makaravank complexes, Tavush fortress, etc. are noteworthy. The largest brick church in Armenia, Kirants Monastery, is located in Tavush region.

Businesses in Tavush
ՍԿՍՆԱԿ
ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Սկսնակ ձեռներեծություն

Մեր համոզմամբ և ուսումնասիրություններով Հայաստանում առկա է գյուղական բնակավայրերում ձեռներեցության զարգացման մեծ ներուժ: Բերքաբերում երկարատև աշխատանքը, ակտիվ շփումները մարդկանց հետ «Սահման»-ի թիմին հնարավորություն տվեց բացահայտել մարդկանց ինքնաիրացման ցանկալի ուղղությունները, քարտեզագրել գաղափարները և փորձել նպաստել տեղական ձեռներեցության զարգացմանը:

Այս փուլում վեց Բերքաբերցիներ, ովքեր վերադրձել էին գյուղ արտագնա աշխատանքից, աջակցություն ստացան Եվրապական Միության կողմից ֆինասավորվող «Թիրախային Նախաձեռնություն Հայաստանի համար» ծրագրի կողմից՝ սզբնավորելու իրենց բիզնեսը և վերջնականապես հաստատվելու իրենց համանյքում: Բերքաբերում ստեղծվեց մրգի պահմանման փոքր սառնարանային տնտեսություն, քարե բլոկերի թողարկման փոքր արտադրամաս, խոտհունձի ծառայություն, ջերմոցային ևս մի տնտեսություն, արկղերի արտադրություն:

Beekeeping in Tavush
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ
Education Programs
Other Programs